Kreds 18

Arrangementer

Generalforsamling i kreds 18 i 2018:
15. marts.

 

Introdag for nyansatte lærere/børnehaveklasseledere:
Afholdes den 13. november 2017. Se indbydelsen hér