Arrangementer

Generalforsamling i 2019: 
Onsdag den 20. marts

Pensionisttur:
Torsdag den 25. april 2019