Kreds 18

Generalforsamling

Se beretning, dagsorden og referat ovenover.

Generalforsamling i Ishøj Lærerkreds – kreds 18:
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling mandag den 19. marts 2018 klokken 16.15 på Vejlebroskolen. Dagsorden i henhold til kredsens vedtægter inkl. valg af formand, næstformand og kasserer. 
Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftlig være kredskontoret i hænde senest den 5. marts 2018. 
Beretning og bilag udsendes elektronisk.