Kreds 18

Generalforsamling

Se beretning, dagsorden og referat ovenover.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 18. marts 2020 klokken 16.15 på Vejlebroskolen. Dagsorden i henhold til kredsens vedtægter inkl. valg af formand, næstformand og kasserer.

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftlig være kredskontoret i hænde senest den 5. marts 2020.

Beretning og bilag udsendes elektronisk.