Kreds 18

Kredsstyrelsen

Ishøj Lærerkreds har en kredsstyrelse, som består af 7 tillidsrepræsentanter, kredsformand, næstformand og kredskasserer. Kredsstyrelsen holder ca. 20 møder om året og en årlig generalforsamling i 1. kvartal. Kredsstyrelsen indgår aftaler med kommunen om løn- og arbejdsforhold, opstiller overenskomstkrav, afholder medlemsmøder, arrangerer kredskursus for medlemmerne, og afholder møder med udvalgte lærergrupper. 

Tillidsrepræsentanten aftaler arbejdsforholdene på skolen og er den kollega, som kan løse opståede problemer i samarbejde med skolens ledelse. 

Formand:
Joan Jørgensen (Vejlebroskolen)
Kirkebjerg Allé 85, st. tv.
2605 Brøndby                                       
Mobilnr. 23 31 85 62
Email: jojo@dlf.org


Næstformand:
Vakant

Kasserer:
Véronique Beugras (Gildbroskolen)
Robinievej 11 
2620 Albertslund
Mobilnr. 53 32 27 24
Email: vbeu@dlf.org

Tillidsrepræsentanter:

Morten Risager (Vibeholmskolen)
Flensborggade 8, 3. tv.
1669 København V                                                                         
Mobilnr. 41 40 08 97
Email: morten.b.risager@gmail.com

Jakob Hem Rossing (Strandgårdskolen)
Nordre Frihavnsgade 45, 1. th.
2100 København Ø.
Mobilnr. 26 25 53 77
Email: jakobrossing@gmail.com

Birgitte Tøjberg (Gildbroskolen)
Jacobys Allé 12, 2. th.                  
1806 Frederiksberg C.
Mobilnr. 22 79 18 06
Email: toejberg@hotmail.com

Alice Taasby (Vejlebroskolen)
Torvebyen 7, st. tv.
4600 Køge
Mobilnr. 20 77 39 28
Email: alicetaasby@jubii.dk 

Claus Rasmussen (Ishøj Skole)
Knud Hjortsøvej 12
3500 Værløse                                                             
Mobilnr. 31 31 05 77
Email: claus.riber@get2net.dk

Kirsten Galsgaard (Ishøjgård)
Thor Langes Allé 61
2860 Søborg
Mobilnr. 28 66 94 49
Email: galsgaardkirsten@yahoo.dk

Kris Kolbjørn Nielsen (Kirkebækskolen)
Himmelev Have 68, Himmelev
4000 Roskilde
Mobilnr. 30 22 53 51
Email: vinderen@sol.dk