Gratis kompetenceløft for lærere i naturfag og historie i skoleåret 2017-2018

Er du lærer i historie eller i de naturfaglige fag: Natur/teknologi,
geografi, biologi og fysik/kemi, så har du mulighed for at få
et gratis kompetenceløft igennem Danmarks Lærerforening.
Tilmelding til kurserne åbner den 6. april 2017.

Læs mere hér