Indbydelse til Introdag for nyansatte lærere/børnehaveklasseledere

Afholdes den 13. november 2017. Se indbydelsen hér