AFLYSNING AF GENERALFORSAMLING PÅ ONSDAG DEN 18. MARTS 2020

Kære medlemmer

Generalforsamlingen i Ishøj Lærerkreds, som skulle have fundet sted onsdag den 18. marts 2020, udskydes på ubestemt tid på grund af Corona virussen og vil blive genindkaldt, når det vurderes forsvarligt.
Genindkaldelse vil ske i henhold til foreningens vedtægter.
Det betyder rent formelt, at beslutninger, der skulle være truffet på generalforsamlingen – herunder vedtagelse af kontingent, regnskab samt valg – vil blive behandlet på generalforsamlingen, når den genindkaldes.
Indtil generalforsamlingen er afholdt, vil de nuværende valgte fortsætte i deres funktioner. Det samme gør sig gældende for tillidsrepræsentanterne, hvor der ikke har været afholdt valg på nuværende tidspunkt.
Vi håber på alles forståelse for den valgte beslutning. Du er velkommen til at kontakte Ishøj Lærerkreds, hvis du har spørgsmål.
På vegne af kredsstyrelsen
Kris Kolbjørn Nielsen
Kredsformand

Målgruppe