Syg i ferien

Du kan få erstatningsferie, hvis du er syg i dine 5 ugers ferie eller i den 6. ferieuge.

Syg inden ferien

Hvis du er sygemeldt inden ferien og fortsat er syg på den 1. feriedag, kan du ikke holde din ferie, og du skal derfor holde din ferie på et andet tidspunkt eller have ferien udbetalt.


Hvis du bliver syg i løbet af ferien

Bliver du syg, mens du har ferie, skal du give din arbejdsgiver besked på første sygedag. De første 5 sygedage bruger du dine feriedage som normalt, men hvis du fortsat er syg efter 5 dage, har du ret til erstatningsferie for de resterende feriedage, du er syg.

Det gælder dog kun, hvis du melder dig syg på din første sygedag. Hvis du først melder dig syg på ex. din tredje sygedag, gælder de 5 dage først fra den tredje sygedag, og du får dermed færre erstatningsferiedage.

Erstatningsferiedage skal enten holdes på et andet tidspunkt i ferieåret, eller feriedagene skal udbetales.

Hvis du er i tvivl om, hvornår og til hvem du skal melde dig syg under ferien, kan du spørge din tillidsrepræsentant eller den lokale kreds. Kontakt gerne kredsen, hvis du har brug for rådgivning om sygdom under ferie.

Du skal kunne dokumentere, at du er syg
En forudsætning for at kunne få erstatningsferie eller få ferien udbetalt, når du bliver syg i din ferie, er, at du afleverer en lægeerklæring til din arbejdsgiver. Du betaler selv for lægeerklæringen.

Hvis du er på ferie i udlandet, skal du også have dokumentation for, at du er syg. 

Erstatningsferie og udbetaling af feriedage

Du har ret til erstatningsferie, hvis du er syg inden ferien, eller hvis du bliver det i løbet af din ferie.

Hvis du er syg i hele hovedferieperioden (1. maj – 30. september) og ikke bliver rask til at kunne holde ferien inden 30. september, kan du selv vælge, om du vil holde din erstatningsferie i restferieperioden (1. oktober – 30. april), eller om du vil have din ferie udbetalt.

Du kan max få de 3 ugers hovedferie udbetalt. Eventuel ekstra ikke-afholdt ferie fra hovedferieperioden skal holdes i restferieperioden.

Hvis du er syg i hele restferieperioden og derfor ikke kan holde din ferie, skal du enten have din ferie flyttet til næste ferieår eller have den udbetalt.

Hvordan udbetales feriedage?
En sygedag i den 6. ferieuge udbetales som 0,5 pct. af din ferieberettigede årsløn i optjeningsåret, mens du for en sygedag i de andre 5 uger får udbetalt et beløb svarende til din normale dagsløn. Hvis du ikke får ferie med løn, men i stedet feriegodtgørelse, får du hvad der svarer til en dags feriegodtgørelse.

Kun erstatning for feriedage
Du har kun mulighed for at få erstatningsferie eller få dine feriedage udbetalt, når du holder dine 5 ugers ferie eller din 6. ferieuge.

Du kan ikke få erstatningsferie for sygdom på helligdage, ”afspadseringsdage” eller lignende. Hvis du er tvivl om, hvilke dage der er feriedage, og hvilke der ikke er, kan du spørge din tillidsrepræsentant eller kredsen.