DLF Nyhedsbrev

DLF centralt har lanceret et Nyhedsbrev, som udsendes nogen gange om året.

Nyhedsbrevet udsendes direkte til medlemmernes mailadresse. Hvis du ikke har modtaget det første Nyhedsbrev, som er udsendt den 17.12.14, så kontakt kredskontoret. Måske har du en forkert mailadresse stående i Medlemssystemet? Det er vigtigt, hvis I skifter mailadresse, at give besked til kredskontoret, så vi altid har mulighed for at komme i kontakt med jer på mail. 

Emner

Målgruppe