Arrangementer

Generalforsamling i 2022:
Den 16. marts.

Medlemskursus i kreds 18:
Den 23. og 24. april 2022.