Kreds 18

Kredsstyrelsen

Ishøj Lærerkreds har en kredsstyrelse, som består af 6 tillidsrepræsentanter, kredsformand, næstformand og kredskasserer. Kredsstyrelsen holder ca. 20 møder om året og en årlig generalforsamling i 1. kvartal. Kredsstyrelsen indgår aftaler med kommunen om løn- og arbejdsforhold, opstiller overenskomstkrav, afholder medlemsmøder, arrangerer kredskursus for medlemmerne, og afholder møder med udvalgte lærergrupper. 

Tillidsrepræsentanten aftaler arbejdsforholdene på skolen og er den kollega, som kan løse opståede problemer i samarbejde med skolens ledelse. 

Formand:
Kris Kolbjørn Nielsen (Ishøjgård)
Mobilnr. 30 22 53 51
E-mail: kkni@dlf.org 

Næstformand og kasserer:

John Simoni (Strandgårdskolen)
E-mail: josi@dlf.org
Mobilnr. 20 71 24 50

Tillidsrepræsentanter:

Morten Risager (Vibeholmskolen)
E-mail: morten.b.risager@gmail.com

John Simoni (Strandgårdskolen)
E-mail: josi@dlf.org

Tobias Basse (Gildbroskolen)
E-mail: laerer.basse@gmail.com

Alice Taasby (Vejlebroskolen)
E-mail: alicetaasby@jubii.dk  

André Grønkjær Christensen (Ishøj Skole)
E-mail: agc_73@outlook.dk 

Rezzan Sütcü (Ishøjgård)
E-mail: rojdi.su@gmail.com