Kreds 18

Kredsstyrelsen

Ishøj Lærerkreds har en kredsstyrelse, som består af 6 tillidsrepræsentanter, kredsformand, næstformand og kredskasserer. Kredsstyrelsen holder ca. 20 møder om året og en årlig generalforsamling i 1. kvartal. Kredsstyrelsen indgår aftaler med kommunen om løn- og arbejdsforhold, opstiller overenskomstkrav, afholder medlemsmøder, arrangerer kredskursus for medlemmerne, og afholder møder med udvalgte lærergrupper. 

Tillidsrepræsentanten aftaler arbejdsforholdene på skolen og er den kollega, som kan løse opståede problemer i samarbejde med skolens ledelse. 

Formand:
Kris Kolbjørn Nielsen
Mobilnr. 30 22 53 51
E-mail: kkni@dlf.org 

Næstformand og kasserer:

John Simoni
Mobilnr. 20 71 24 50
E-mail: 018@dlf.org

Tillidsrepræsentanter:

Morten Risager (Vibeholmskolen)
E-mail: morten.b.risager@gmail.com

Birgitte Andersen (Strandgårdskolen)
E-mail: birgitte1339@yahoo.dk 

Tobias Basse (Gildbroskolen)
E-mail: laerer.basse@gmail.com

Zita Andersen (Vejlebroskolen)
E-mail: zita.andersen@mail.tele.dk

André Grønkjær Christensen (Ishøj Skole)
E-mail: agc_73@outlook.dk 

Rezzan Sütcü (Ishøjgård)
E-mail: rojdi.su@gmail.com