Kreds 18

Kredsstyrelsen

Ishøj Lærerkreds har en kredsstyrelse, som består af 7 tillidsrepræsentanter, kredsformand, næstformand og kredskasserer. Kredsstyrelsen holder ca. 20 møder om året og en årlig generalforsamling i 1. kvartal. Kredsstyrelsen indgår aftaler med kommunen om løn- og arbejdsforhold, opstiller overenskomstkrav, afholder medlemsmøder, arrangerer kredskursus for medlemmerne, og afholder møder med udvalgte lærergrupper. 

Tillidsrepræsentanten aftaler arbejdsforholdene på skolen og er den kollega, som kan løse opståede problemer i samarbejde med skolens ledelse. 


Formand:
Kris Kolbjørn Nielsen (Kirkebækskolen)
Mobilnr. 30 22 53 51
E-mail: kkni@dlf.org

 

Næstformand og kasserer:
Véronique Beugras (Gildbroskolen)
Mobilnr. 53 32 27 24
E-mail: vbeu@dlf.orgTillidsrepræsentanter:

Morten Risager (Vibeholmskolen)
E-mail: morten.b.risager@gmail.com

 

John Simoni (Strandgårdskolen)
E-mail: 

 

Tobias Basse (Gildbroskolen)
E-mail: laerer.basse@gmail.com

 

Alice Taasby (Vejlebroskolen)
E-mail: alicetaasby@jubii.dk 

 

Claus Rasmussen (Ishøj Skole)
E-mail: claus.riber@get2net.dk

 

Kirsten Galsgaard (Ishøjgård)
E-mail: galsgaardkirsten@yahoo.dk

 

Hans Jørgen Franks (Kirkebækskolen)
E-mail: hjf613@gmail.com