Kreds 18

Generalforsamling

Se beretning, dagsorden og referat ovenover.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 17. marts 2021 klokken 16.15 på Vejlebroskolen. Alternativt digitalt, hvis det grundet Sundhedsstyrelsens retningslinjer ikke er muligt at gennemføre generalforsamlingen fysisk.

Dagsorden i henhold til kredsens vedtægter.

Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftlig være kredskontoret i hænde senest den 4. marts 2021.

Beretning og bilag udsendes via mail.