Startmedlemskab

Pr. 1. januar 2016 er der indført et Startmedlemskab, som indebærer, at medlemmer, der første gang indmeldes i foreningens fraktion 1 eller 2, automatisk bevilges 50 % kontingentnedsættelse de første 6 måneder af medlemskabet både af lokalt, centralt og konfliktkontingent.

Ny dimitterede, der overflyttes fra Lærerstuderendes Landskreds får bevilget fuld kontingentfritagelse i 2 måneder efter afsluttet uddannelse og derefter 50 % kontingentnedsættelse i 4 måneder.

Emner

Målgruppe